بکایی حسین

حسین بکایی

نویسنده- مترجم

تولد: ۱۳۴۰- تبریز

بعضی از کتاب‌ها:

اقبال، مدرسه، ۱۳۸۰

شاه‌ها و تاج‌ها، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰

آیینه‌ى موتور آقام، آفتاب اندیشه ۱۳۸۰

بابا یزدى، آفتاب اندیشه ۱۳۸۰

ملوس، آفتاب اندیشه ۱۳۸۰

دوباره ایران (از مجموعه‌ى فکر ایرانى)، افق ۱۳۸۶

فرار از عقل (از مجموعه‌ى فکر ایرانى)، افق ۱۳۸۶

ماجراهاى کلمه‌هاى‌ گمشده، کلثوم چنگیز، قطره ۱۳۹۰

مسابقه دات کام، چشمه ۱۳۹۰

وقتى پدر مادرها ما را تنها مى‌گذارند، چکه

وقتى پدر مادرها بى‌حوصله مى‌شوند، چکه

سونام، تالیا فرو، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

من چى هستم، اسکار برونیفیه، چکه