تربن عباس

عباس تربن

شاعر

تولد: ۲۵ اردیبهشت ۱۳۶۱- تهران

کتاب‌ها:

عشق‌هاى لنگه به لنگه (مجموعه‌شعر نوجوان)، پیدایش ۱۳۸۶

ایستگاه لاغرى (مجموعه‌شعر طنز نوجوان)، شهر ۱۳۸۶

ماه روی صندلى (مجموعه‌شعر نوجوان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان۱۳۸۷

این مگس وزوزو (مجموعه‌شعر کودک)، امیرکبیر ۱۳۸۸

یک بستنى و پنج زبان (مجموعه‌شعر طنز نوجوان)، قو ۱۳۸۸

زندگى ترک موتورسیکلت، هزاره‌ى ققنوس ۱۳۸۹

جایزه‌ها:

عشق‌هاى لنگه به لنگه؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى کتاب سال سلام، ۱۳۸۷

ماه روى صندلى؛ برگزیده‌ى جشنواره‌ى کتاب سال سلام، ۱۳۸۸

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

مسئول بخش آثار مخاطبان مجله‌ى ‌رشد نوجوان

مسئول بخش شعر نشریه‌ى دوچرخه (روزنامه‌ى‌ همشهرى)

مسئول ضمیمه‌ى ‌کودک و نوجوان مجله‌ى جهان کتاب

وبلاگ:

tarbon.blogsky.com

اى‌میل:

abbastarbon@gmail.com