تواناییان‌فرد فرناز

فرناز تواناییان‌فرد

بعضی از کتاب‌ها:

 

سارینا و خورشید خانم،‌ جهان پویش ۱۳۸۲

مرغابی ناقلا (شعر)، هیربد ۱۳۸۴

پرستو و راز مرواریدها، جهان پویش- مهد علم ۱۳۸۵

آی قصه قصه قصه (شعر)، پارس ۱۳۸۸

اژدها و عصای جادویی، قلم و اندیشه ۱۳۹۱

قصر آرزوها، قلم و اندیشه ۱۳۹۱

قصه‌ی شهر پریان، قلم و اندیشه ۱۳۹۱