توکلی حمیدرضا

حمیدرضا توکلی

نویسنده

تولد: ۱۳۵۵- تهران

تحصیلات: دکترای زبان و ادبیات فارسی

بعضی از کتاب‌ها:

آشیانه‌ای که پرید، علمی و فرهنگی

یک بار دیگر قورباغه، ستاره کوچولو

درختی که دلش برای زمستان تنگ شد، ستاره کوچولو

اشتباه قشنگ زرافه، ستاره کوچولو

داستان نی، سروش مولانا

پیل و پروانه، سروش مولانا