ثقفی بهادر

بهادر ثقفی

تولد: ۱۳۵۹- تهران

تحصیلات: کارشناسی مدیریت امور فرهنگی

کتاب‌ها:

من و ستاره‌هام (داستان کوتاه)، داودی ۱۳۹۲

شاهزاده و خرچنگ (داستان بلند)، داودی ۱۳۹۳

خودنویس سناتور (داستان بلند)، داودی ۱۳۹۴