جعفری قنواتی محمد

محمد جعفری قنواتی

نویسنده و پژوهشگر

تولد: ۱۳۳۷- ماهشهر

تحصیلات: دکترای فرهنگ و ادبیات عامه

 

بعضی کتاب‌ها:

افسانه‌های تمثیلی ایران

قصه‌ها و افسانه‌هایی از گوشه و کنار ایران، دفتر پژوهش‌های رادیو ۱۳۸۶

پژوهش‌های شفاهی هزارویک‌ شب، علم ۱۳۸۳

قندان و نمکدان، قطره ۱۳۹۲

درآمدی بر فولکور ایران، جامی ۱۳۹۴

 

بعضی مقالات:

سیندرلای غیرایرانی، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۳

نمونه‌هایی از قصه‌های مردم ایران، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۳

بررسی تطبیقی ادبیات شفاهی مردم فارس و عرب خوزستان، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۳

ادبیات شفاهی مادری که حرمتش را پاس نمی‌داریم، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۴

تعریف فرهنگ عامه یا تعیین موضات آن، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۴

نگاهی به بازآفرینی افسانه‌ها در مجموعه قصه‌ها، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۵

افسانه‌های تمثیلی، کتاب ماه کودک و نوجوان ۱۳۸۵

طرزالاخبار قدیمی‌ترین کتاب آموزشی قصه‌خوانی، فرهنگ و مردم ۱۳۹۰