جلالی‌ مریم

مریم جلالی

تولد: ۸ اردیبهشت ۱۳۵۲

بعضی کتاب‌ها:
شاخص‌های اقتباس در ادبیات کودک و نوجوان، انجمن فرهنگی زنان ناشر ۱۳۹۴
تاریخ ادبیات کودکان غرب، ترجمه، ارون ۱۳۹۴
داستان‌های شاهنامه- کیومرث، فرهنگ‌سبز ۱۳۸۷
آدم و حوا در زمین، فرهنگ‌سبز
زرافه‌ی طلایی، خط‌خطی

فعالیت‌ها:
سردبیر نشریه‌ی ادبیات کودک و نوجوان دانشگاه شهید بهشتی
نگارش مقالات فارسی و انگلیسی در حوزه‌ی ادبیات کودک و نوجوان