جمشیدی شادی

شادى جمشیدى

مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

خانواده‌ى موشى، رومن سیمون، پرکاستر، صدا

داستان خرس‌ها و گوزن‌ها، رومن سیمون، پرکاستر، صدا

بز آقای سگن، آلفونس دوده، پرکاستر، صدا

مجموعه بابالوها

بوقلمون را نخورید (داستان‌هاى طنز)، چرخ‌فلک

یک روز با هم در کارگاه پیکاسو (زندگى و آثار پیکاسو)، صدا

بعضى از مقالات:

مفهوم زمان در ذهن کودکان، روزنامه‌ى همشهرى

کودکان در نقاشى‌هاى خود به ما چه‌ مى‌گویند؟، مؤسسه‌ى پژوهشی کودکان دنیا (نامه‌ى مربى)

آموزش موسیقى به کودکان، مجله‌ى کودکان و مادران

چرا بعضی از کودکان دوست ندارند سلام کنند؟، روزنامه‌ى شرق

پدران جوان چگونه فکر مى‌کنند، چگونه عمل مى‌‌کنند؟، مجله‌ى کودکان و مادران

بعضی از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

همکارىبا نشریاتى چون بادبادک، دوچرخه، سلام بچه‌ها، سروش نوجوان، نامه‌ى مربی، مشاور خانواده، کودکان و مادران، روزنامه‌ى همشهرى و روزنامه‌ى شرق