جواهری محمدحسن

محمدحسن جواهرى

نویسنده

تولد: ۱۴ فروردین ۱۳۳۴- سمنان

 

کتاب‌ها:

بچه‌‌ها مى مى‌دونه؟ (‌مجموعه شعر رنگ‌ها براى کودکان)

جوجه‌هاى آخر پائیز (نمایش موزیکال)‌

شعر شیرین بهار (‌منظومه‌اى برای نوجوانان)

آرش شواتیر (داستان آرش کمانگیر به نظم)

درسکوت شب نازک (مجموعه شعر)

ترانه‌هاى کوچه‌ساران (ترانه‌‌ها و مردم سروده‌هاى گویش کهن سمنانى) ۱۳۷۰

سورخه ولین یادیگار (یادگار گل سرخ)‌ (مجموعه شعر به گویش سمنانى) ‌۱۳۷۰

سونا (فصل زایش گوسفندان) (مجموعه شعر به گویش سمنانى) ‌۱۳۸۴

وَرَه پووه پووه (‌برف پاکِ پاک) (مجموعه شعر براى کودکان و نوجوانان به گویش سمنانى) ‌۱۳۸۵

سوزن سبز بهار (مجموعه شعر براى کودکان و نوجوانان) ‌۱۳۸۶

واژه‌نامه‌ى گویش سمنانى

جایزه‌ها:

پژوهش برتر بررسى شعر معاصر سمنان (‌به گویش محلى)، ۱۳۸۵

وَرَه پووه پووه؛ کتاب سال استان سمنان در بخش فولکلور

اى‌میل:

mh.jevaheri@yahoo.com