حاجی‌میرزایی حمید

حمید حاجی‌میرزایی

تولد: ۲۵ آبان ۱۳۶۸- تهران

کتاب:

تاجیک؛ هیولایی که بی‌صدا گریه کرد، بلند خندید،‌ چکه

 

بعضی مقاله‌ها:

دزد دریایی و طوط (نمایش‌نامه‌)، همشهری بچه‌ها، تابستان ۱۳۹۳

مسعود حاصلخیز (داستان کوتاه)، همشهری بچه‌ها، پاییز ۱۳۹۲

خاطره جمع‌کن و نامه‌های جنگلی،‌ کوله‌پشتی، تابستان ۱۳۹۳