حافظیان حوریه

حوریه حافظیان

تولد: ۱۳۳۱- همدان

 

کتاب‌ها:

مردمک (شعر)،‌ روناس

سلام فرشته‌ها (شعر)،‌ روناس ۱۳۸۴

راز شبنم‌ها، دانشگران محمود

راز سپیده‌ها، آواى برتر

درخت انجیر (داستان)، آواى برتر ۱۳۸۷

فصل ماندگار (گردآوری)، آوای برتر

شوق پروانه‌ها (گردآوری)، ژنگ