حامد هاشمی آفاق

آفاق حامد هاشمی

مترجم

بعضی از کتاب‌ها:

دردسرهای نیکلا کوچولو، سروش

زنگ تفریح نیکلا کوچولو، سروش

نیکلا کوچولو و دوستان، سروش

تعطیلات نیکلا کوچولو، سروش