حدادی هدا

هدا حدادی

تولد: ۱۳۵۶- تهران

تحصیلات: کارشناسی گرافیک دانشگاه تهران

کتاب‌ها:

روز ابری من، شباویز ۱۳۸۲

غصه‌پرداز،‌شباویز ۱۳۸۳

شب‌های سوری، شباویز ۱۳۸۳

کوپه‌ی یازده، به‌نشر ۱۳۸۴

گلی و گورخر، شباویز ۱۳۸۶

دو دوست، شباویز ۱۳۸۶

دوست رقیق من، پیدایش

دختری به زیبایی روباهی که ترسیده باشد، چکه- شهرقلم

دلقک، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱