حریری شیوا

شیوا حریرى

ویراستار- روزنامه‌نگار

تولد: خرداد ۱۳۵۰- بابل

تحصیلات: کارشناسى زبان و ادبیات فارسى

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

ویراستار، همکارى‌ با ناشرانى چون نشرچشمه، دیبایه، افق،‌ فنی ایران و کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان از سال ۱۳۷۵

مسئول بخش نوجوان دوچرخه (ضمیمه‌ى نوجوان روزنامه‌ى‌ همشهرى) از سال ۱۳۸۰

جایزه‌ها:

جشنواره‌ى‌ میراث فرهنگى، نفر سوم گزارش توصیفى، ۱۳۸۶

جشنواره‌ى‌ میراث فرهنگى، نفر اول گزارش توصیفى، ۱۳۸۷

جایزه‌ی سپیدار، تقدیر در بخش مطبوعاتی، ۱۳۹۴

کتاب‌ها:

قرمز قرمز قرمز، والرى گورباچف، نشر چشمه ۱۳۸۹

استوارت هورتن، تغییر کوچک، لیسا ایوانز، ویدا ۱۳۹۳

کاوش در طبیعت، آنجلا ویکلز، نشر دیبایه ۱۳۹۴