حسن‌زاده فرهاد

فرهاد حسن‌زاده

نویسنده، شاعر          

تولد: ۲۰ فروردین ۱۳۴۱- آبادان

بعضى از کتاب‌ها:

ماشو در مه (رمان نوجوان)، سوره‌ مهر ۱۳۷۲

عشق و آینه (مجموعه داستان)، پیدایش  ۱۳۸۰

همان لنگه کفش بنفش (داستان کودک)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲

حیاط خلوت (رمان بزرگسال)، ققنوس ۱۳۸۲

بندرختى که برای خودش دل داشت (داستانک)، چرخ‌فلک ۱۳۸۳

کنار دریاچه نیمکت هفتم (مجموعه داستان)، افق ۱۳۸۵

آقارنگى و گربه‌ى ناقلا (داستان کودک)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۵

مهمان مهتاب (رمان بزرگسال)، افق ۱۳۸۷

عقرب‌های کشتى بمبک (رمان نوجوان)، افق ۱۳۸۸

هستى (رمان نوجوان)، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

این وبلاگ واگذار می‌شود (رمان نوجوان)، افق ۱۳۹۱

زیبا صدایم کن (رمان نوجوان)، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۴

چتری با پروانه‌های سفید (داستان کودک) ، کتابهای طوطی (نشر فاطمی) ۱۳۹۶

آهنگی برای چهارشنبه‌ها، (رمان)، پیدایش ۱۳۹۸

بنگ! بنگ! بنگ! (داستان کودک)، کتاب چ (نشر چشمه) ۱۴۰۰

بعضى از جایزه‌ها:

مار و پله؛ کتاب سال مجله‌ى سروش نوجوان، ۱۳۷۴

ماشو در مه؛ کتاب سال کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان، ۱۳۷۴ و کتاب تقدیرى کتاب سال، ۱۳۷۵

برگزیده‌ی هفتمین جشنواره‌ى مطبوعات، ۱۳۷۹

نویسنده‌ى برگزیده‌ى جشنواره‌ى بزرگ بیست سال ادبیات کودک و نوجوان، ۱۳۷۹

مهمان مهتاب؛ اثر برگزیده‌ى جشنواره‌ى ادب پایداری، ۱۳۷۹

امیرکبیر؛ اثر برگزیده‌ى کتاب‌های آموزشى رشد، ۱۳۸۰

عشق و آینه؛ کتاب سال سلام، ۱۳۸۰

برگزیده‌ی دهمین جشنواره‌ى مطبوعات، ۱۳۸۲

حیاط خلوت؛ کاندیداى جایزه‌ى بنیاد گلشیرى، کاندیداى کتاب سال، کاندیداى قلم زرین، ۱۳۸۳

آقارنگى و گربه‌ى ناقلا؛ کتاب سال سلام، ۱۳۸۵ و کتاب تقدیرى کتاب سال، ۱۳۸۶

هستی؛ لاک‌پشت نقره‌ای (جایزه‌ی سالانه‌ی لاک‌پشت پرنده) و کتاب ویژه‌ی شورای کتاب کودک ۱۳۹۱

زیبا صدایم کن، برگزیده‌ی هیجدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری ، ۱۳۹۵

هستی، نشان هدهد سفید ۱۳۹۸

دریافت جایزه سرآمدان ادبی بنیاد ملی نخبگان ایران. ۱۳۹۸

افتخارات بین‌المللی

نامزد جایزه آسترید لیندگرن در سال‌های ۲۰۱۷-۲۰۱۸-۲۰۱۹-۲۰۲۰

برنده لوح تقدیر جایزه هانس کریستین اندرسن در سال ۲۰۱۸ و سال ۲۰۲۰

برنده دیپلم افتخار IBBY (دفتر بین‌المللی کتاب برای نسل جوان) در سی‌ششمین کنگره ادبیات کودک یونان ۲۰۱۸ برای کتاب «زیبا صدایم کن».

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو هیئت مؤسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

عضو هیئت‌مدیره‌ی انجمن نویسندگان کودک و نوجوان (چند دوره)

دبیر بخش ادبى نشریه‌ی دوچرخه (ضمیمه‌ى روزنامه‌ى همشهرى) از سال ۱۳۸۱ تا سال ۱۳۹۶

نشانی سایت: www.farhadhasanzadeh.com

نشانی ایمیل: peyk@farhadhasanzadeh.com