حسینی آغوزبنی بی‌تا

بی‌تا حسینی آغوزبنی

تولد: ۳۰ مرداد ۱۳۵۵

 

کتاب‌ها:

لیرشاه (داستان)، اسحاق

اتللو (داستان)، اسحاق

بندانگشتی (داستان)، اسحاق

جوجه اردک زشت (داستان)، اسحاق

پینوکیو (داستان)، اسحاق

سفیدبرفی (داستان)، اسحاق

شنل قرمزی (داستان)، اسحاق

زیبای خفته (داستان)، اسحاق