حسینی محمدحسن

محمدحسن حسینى

نویسنده

تولد: ۳۰ شهریور ۱۳۴۸

 

بعضى از کتاب‌ها:

کلاس بهار، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

آخرین پدربزرگ، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

نیما، مدرسه

بهرام‌ گور، مدرسه

دوست بانمک، دوست شیرین، مدرسه

میش سفید،‌ ابر سفید، مدرسه

کتاب باغ،‌ منادى‌ تربیت

گمشده‌ى‌ شازده کوچولو، پیدایش