حسینی مریم

مریم (مونس) حسینی

تولد: ۲۲ اردیبهشت ۱۳۴۸

 

بعضى از کتاب‌ها:

جوری و رابی، نغمه نواندیش

سرگذشت یک جفت جوراب (داستان قافیه‌دار در۷۷ بیت)

پروانه‌ی پر،منادی تربیت

مجموعه ی نقاش و دوستانش (۳ جلد)، گوهر اندیشه

من و خدا و گوش‌هایم (قصه‌ی منظوم برای ناشنوایان) ،مهر برنا

قصه‌های من و کلاسم،مهر برنا

قاصد اردیبهشت، مهر برنا