حق‌پرست نورا

نورا حق‌پرست

عضو افتخاری

تولد: ۲۸ دى ۱۳۳۸- تهران

تحصیلات: کارشناسى ادبیات

بعضى از کتاب‌ها:

یک راه بهتر، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

نوک طلا رفته کجا؟، کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان

چهارده قصه‌ى آسمانى، کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان

یکى کم است، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

ماجراى‌ شیرى‌ که غمگین بود، کانون پرورش فکرى کودکان ونوجوانان

موش موشى‌ و خرگوش، صدف

مارمولک دم‌بریده و شهر مدادهاى رنگى، صدف

دانه‌ى گندم، منادى‌ تربیت

پروانه‌هاى آبى، به‌نشر

من،‌ گرگ و شکلات، دلفین پرت، امیرکبیر

گوسفندى که مى‌خواست بزرگ باشد، خیلى بزرگ، ژوزف تئوبالد، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان