حلیمی علی‌اکبر

على‌اکبر حلیمى

تحصیلات: کارشناسى ارشد ادبیات نمایشى

 

کتاب‌ها:

قضاوت کاراکوش (نمایش‌نامه)، آیین‌ تربیت

این عروسک مال کیه؟، آیین تربیت

معجزه‌ى‌ نزول باران، مدرسه

نمایش و تربیت، تربیت