حنیفیان خرسندی لیلا

لیلا حنیفیان خرسندی

تولد: ۲۸ آبان ۱۳۳۵- رشت

 

کتاب‌ها:

آرش کمانگیر (شعر)، پیام کوثر ۱۳۹۴

نیمه‌ی پنهان عشق (داستان کوتاه)، محراب علم ۱۳۹۵

یاد یاران (داستان کوتاه)، آوای برتر ۱۳۹۱