خانیان جمشید

جمشید خانیان

نویسنده

تولد: ۱۷ شهریور ۱۳۴۰- آبادان

 

بعضی از کتاب‌ها:

خشایار شا، مدرسه ۱۳۸۰

شب گربه‌هاى‌ سفید، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۰

کوسه‌ماهى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۱

قلب زیباى بابور، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲

شبى که جرواسک نخواند، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۲

لاک‌پشت فیلى، افق ۱۳۸۵

طبقه‌ى هفتم غربى، افق ۱۳۸۷

ناهى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۷

غوص عمیق، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

عاشقانه‌هاى یونس در شکم ماهى، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان ۱۳۸۹

 

بعضى‌ از جایزه‌ها:

کودکى‌هاى زمین؛ بهترین کتاب دفاع مقدس در هفته‌ى‌ کتاب، ۱۳۷۹

خشایار شا؛ جشنواره‌ى کتاب‌هاى آموزشى رشد، ۱۳۸۰

شب گربه‌هاى‌ سفید؛ کتاب سال سلام

قلب زیبای بابور؛ برگزیده‌ی کتاب‌خانه‌ی مونیخ ۲۰۰۵

شبی که جرواسک نخواند؛ برگزیده‌ی  شورای کتاب کودک و کتاب سال شهید غنى‌پور، ۱۳۸۳

لاک‌پشت فیلى؛ کتاب سال شهید غنى‌پور، ۱۳۸۶

ناهى؛ کتاب سال شهید غنى‌پور، ۱۳۸۷

طبقه‌ی هفتم غربی؛ برگزیده‌ی شورای کتاب کودک و کتاب فصل بهار، ۱۳۸۷

غوص عمیق؛ کتاب سال شهید غنى‌پور، ۱۳۸۹

عاشقانه‌های یونس در شکم ماهی؛ لاک‌پشت طلایی (جایزه‌ی سالانه‌ی لاک‌پشت پرنده)، ۱۳۹۱