خداجوی زهره

زهره خداجوی

تولد: ۱۳۴۱- بندر انزلی

کتاب‌:

علوم خلاق (کتاب کار اول دبستان)، با همکاری طاهره خردور، سرمشق

فعالیت‌ها:

همکاری با نشریات رشد، شاهد کودک، مرزداران نوجوان