خرامان فاطمه

فاطمه خرامان

تولد: ۱۳۴۵- تهران

کتاب‌ها:

داستا‌ن‌های ننه‌گلاب (مجموعه داستان)، شرکت آب و فاضلاب ۱۳۸۹

از قاطر تا قطار، شهر ۱۳۹۱

دختر و پلنگ (داستان بلند)، آفتابگردان ۱۳۹۳