خرامان مصطفی

مصطفى خرامان

نویسنده

تولد: ۲۰ دى ۱۳۳۴- تهران

 

بعضى از کتاب‌ها:

بچه‌هاى کلاس آخر، سوره‌ مهر

 سرنخ در ویترین، سوره‌ مهر

سنگ فرشته، سروش

روز تولد، سروش

نوزده غلام، نوزده کاسه، امیرکبیر

ماجراهاى پسر سرکار عبدى، قدیانى

به‌جاى دیگرى، قدیانى

حادثه‌ى چهارم، قدیانى

مزه‌ى زندگی، تکا

فصل زرد، حنانه

فرشته‌ها از کجا مى‌آیند؟، افق

ننه‌باقالى، علمى و فرهنگى

صلح بدون آشتى، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

شبگرد ناشى، شهر

به سوی پیروزى، نشر تاریخ و فرهنگ

بعضی از جایزه‌ها:

نوزده غلام، نوزده کاسه؛ برگزیده‌ى کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

به‌جاى دیگرى، کتاب برگزیده

شبگرد ناشى، شهر، برنده‌ى کتاب سال سلام‌ بچه‌ها

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو هیئت مدیره‌ و بازرسان انجمن نویسندگان کودک و نوجوان