خرمیان رضوان

رضوان خرمیان

مترجم- نویسنده

تولد: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۵

کتاب‌ها:
دانستنی‌هایی درباره‌ى فضا و زمین، شهر
افسانه‌های ایتالیا (از مجموعه‌ی افسانه‌های ملل)،‌ پنجره
وسایل اطرافمان چگونه کار می‌کنند؟، شهر
کتاب بزرگ من، بازی کن و پیدا کن (زیر چاپ)، قدیانی
بدن انسان (زیر چاپ(، شهر
گم و پیدا (۵ جلد، زیر چاپ)، دانش‌نگار
شهر بی‌خاطره (رمان بزرگسال)

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

عضو کمیته‌ى روابط بین‌الملل انجمن نویسندگان کودک و نوجوان
همکاری با مجلات کودک و نوجوان (کیهان‌بچه‌ها، سروش کودکان، شاهد کودک و نوجوان) از سال ۷۹