خرمی فریده

فریده خرمی

 تولد: ۱۳۳۸- گرمسار

بعضی کتاب‌ها:

قصه‌های شازده‌خانم، آنا ویلسون، آفرینگان ۱۳۸۸

گربه‌ی مومیایی‌شده، جکولین ویلسون، آفرینگان ۱۳۸۸

مترسک و خانم بهار، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوان ۱۳۸۹

مار و مارمولک، جوی کاولی، آفرینگان ۱۳۹۱

تک و تنها توی دنیای به این بزرگی، اولف نیلسون، آفرینگان ۱۳۹۱

چتر نجات، دنی پارکر، آفرینگان ۱۳۹۳

بچه‌ی رام‌کننده‌ی اژدها، جان فرنلی، آفرینگان ۱۳۹۳

♦ براى تکمیل این بخش با نویسک همکارى کنید.

Peyk.anjoman@gmail.com