خضریان اعظم

اعظم خضریان

شاعر

تولد: ۵ شهریور ۱۳۵۶- همدان

  

کتاب‌ها:

حسنى مریض تو رختخواب، ناله مى‌‌کرد میون خواب، نیک‌پى

حسنى شده بى دندون، نیک‌پى

کدو قلقله‌زن، تو باغچه‌ى خاله پیرزن، نیک‌پى

آشنایى با حیوانات اهلى (رنگ‌آمیزى و شعر)