خلج منصور (حسین)

منصور (حسین) خلج

نمایشنامه‌نویس، پژوهشگر

تولد: ۱۳۲۹ – تهران

بعضی از کتاب‌ها:

‌نمایشنامه‌ی جست‌وجو، تربیت

نمایشنامه‌ی میهمانی سلیمان، سوره‌ی مهر

نمایشنامه‌ی جاری مثل جویبار، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

نمایشنامه‌ی شازده کوچولو، کانون پرورش فکری کودک و نوجوان

مجموعه‌ی سه نمایشنامه، صنوبر

مجموعه‌ی هفت نمایشنامه (به سوی سیمرغ)، نیستان

مجموعه‌ی چهار نمایشنامه، نمایش

تئاتر و نشانه‌ها (مجموعه‌ی چند مقاله)، سوره‌ی مهر

بعضی از مقالات:

نمایشنامه‌نویسی برای کودک و نوجوان، فصل‌نامه‌ی هنر، زمستان ۱۳۷۵٫

اقتباس در تئاتر کودک و نوجوان، فصلنامه‌ی نمایشنامه، شماره‌ی ۱۱ و ۱۲، ۱۳۹۵٫

یک ارزیابی از تئاتر کودک و نوجوان، منتشر شده در کتاب توکا، به کوشش منوچهر اکبرلو،‌۱۳۹۱٫

هنر نمایش در مسیر جاده ابریشم، ماهنامه‌ی هنر، شماره‌ی ۵۳ و ۵۴، ۱۳۸۱٫

نگاهی به زندگی و آثار هانس کریستین اندرسن، روزنامه‌ی همشهری، ۱۳۷۹٫

بعضی از فعالیت‌ها:

تدریش در دانشگاه هنر، سوره، سینما، تئاتر و جهاد دانشگاهی.

مؤسس گروه تئاتر امید

بعضی از جایزه‌ها:

تقدیر شده در جشنواره‌ی تئاتر کودک با اثر جاری مثل جویبار.

تقدیرشده در جشنواره‌ی تئاتر کودک با اثر هدهد.