خلیلی‌فر مصطفی

مصطفی خلیلی‌فر

شاعر

بعضی از کتاب‌ها:

راه چکاوک، نوید شیراز

ماه بود و سیب سرخ، روزگار

خورشیدی از شقایق، فرهنگ گستر

سرود لاله و سرو (شعر کودک)، فرهنگ گستر

سرکه و عسل (مجموعه طنز)، سروا