خلیلی کسمایی طاهره

طاهره خلیلى کسمایى

نویسنده

تولد: ۱ تیر ۱۳۴۲- گیلان

 

بعضى از کتاب‌ها:

لبخند ستاره، ایران‌بان

غذاى خوشمزه‌ى من، ایران‌بان

آواز قشنگ من، ایران‌بان

من نمى‌‌خواهم تنها باشم، برف

من نمى‌‌خواهم تنبل باشم، برف

سه خرس بلا، گرگ ناقلا، برف

شعر شماره‌ها، انجام کتاب

کى بود، چى بود از راه رسید، انجام کتاب

کوزه‌ى شکمو، آبش

ماه پیشونى، آبش

مهمان‌هاى‌ ناخوانده، آبش

شناخت حشره‌ها و پرنده‌ها (بخوان و رنگ کن)،‌ امیرکبیر

اى‌میل:

t_kh_kasmaei@yahoo.com