خواجه‌وند سولماز

سولماز خواجه‌وند

نویسنده- تصویرگر

تولد: ۶ آبان ۱۳۶۳- تهران

تحصیلات: کارشناسى گرافیک و ادبیات نمایشى

کتاب‌ها:

شب شد، من بخوابم؟، به‌نشر

خط و بى‌خط با شرکت پا‌ک‌کن و مداد، امیرکبیر

جایزه:

شب شد من بخوابم؛ برنده‌ی جایز‌ه‌ی جشنواره‌ی سلام بچه‌ها