خورشیدفر امیرحسین

امیرحسین خورشیدفر

نویسنده- روزنامه‌نگار

تولد: ۱۱ اسفند ۱۳۵۹- تهران

 

کتاب‌ها:

 داستانی از اولین روزهای زمین، ماه‌ریز

پسری که هیچ ستاره‌ای نداشت، ماه‌ریز

باران، ماه‌ریز

روزی که آسمان شکست، ماه‌ریز