خوشکار شادی

شادی خوشکار

نویسنده، مترجم، روزنامه نگار

تولد: ۱۳۶۷ تهران

بعضی کتاب‌ها:

روزنوشت‌های درخت ته کلاس، شهر قلم

هتل ستاره، جکلین ویلسون، منظومه خرد

 

بعضی مقالات:

قفسه‌ی کوچک، جهان کتاب، فروردین و اردیبهشت ۱۳۹۳

مقررات یک زندگی متفاوت، جهان کتاب، آبان و آذر و دی ۱۳۹۲

تفاوت دیگری و اقلیت در ادبیات داستانی کودک و نوجوان، کتاب ماه کودک و نوجوان، مهر ۱۳۹۱

جهانگرد شدن به سادگی، جهان کتاب، آبان و آذر ۱۳۸۸

 

بعضی جایزه‌ها:

برنده جایزه‌ی گام اول در بخش رمان نوجوان، ۱۳۹۱

برگزیده‌ی نخستین جشنواره‌ی رسانه و رفاه اجتماعی با اثر «خوش‌نشینان ناراضی»، ۱۳۹۶