خچومیان آندرانیک

آندرانیک خچومیان

 مترجم

تولد: ۱۳۳۴- تهران

 

کتاب‌ها:

جلسومینو در سرزمین دروغگوها، جانی روداری، افراز

قصه‌ها و افسانه‌های ارمنی، افراز

غار شبان، امیرکبیر

هامون و دریا، عباس جهانگیریان (ترجمه به ارمنی)