دیانی لیلا

لیلا دیانی

مترجم

تولد: ۱۳۵۶ تهران

 

بعضی از کتاب‌ها:

من چه کسی هستم، هانس ویلهلم، شورا، ۱۳۹۵

دیگر دروغ نمی‌گویم، هانس ویلهلم، شورا، ۱۳۹۵

قرار بازی در ساعت ۳، هانس ویلهلم، شورا، ۱۳۹۵

تولدت مبارک، هانس ویلهلم، شورا، ۱۳۹۶

پدربزرگ من کجاست، هانس ویلهلم، شورا، ۱۳۹۶