رؤوف علی

على رؤوف

نویسنده- مترجم

تولد:  ۱۳۱۵- مشهد

 

بعضى از کتاب‌ها:

یک میلیون

کتاب‌خانه‌ى ما

من آبم

فضا (ترجمه)

گل‌هاى خودرو (ترجمه)

پدیده‌هاى جو (ترجمه)

آسمان شب (ترجمه)

آکنه (ترجمه)

شیشه‌‌ى عمر

با کفش‌هاى برفى

سفر به قرن ۲۱ (ترجمه)

پیغامى براى خانم معلم

همهمه‌ى داستان‌ها

آواز بچه کبوترها

شکل‌پذیرى شخصیت در کودکى؛ کودکى امروز، زندگى فردا

راهنماى نقد کتاب کودک و نوجوان

از عصر صابون تا عصر دانایى

جایزه‌ها:

یک میلیون؛ کتاب برگزیده‌ى شوراى کتاب کودک، ۱۳۶۴

کتاب‌خانه‌ى ما؛ کتاب تقدیرى دانشکده‌ى ادبیات مشهد،۱۳۶۷

ای‌میل:

raoofketab@gmail.com