راستی مجید

مجید راستى

نویسنده

تولد: ۱۳۳۵- تهران

تحصیلات: کارشناسى‌ زبان انگلیسى

بعضى از کتاب‌ها:

مجموعه‌ى قصه‌هاى بى‌بى و بابا، به‌نشر

ماجراى على کوچولو (۲جلد)، به‌نشر

این سر دنیا،‌ آن سر دنیا، به‌نشر

یک تکه آسمان به من بده، به‌نشر

غوره، سوره‌ مهر

من گم نشده‌ام، سوره‌ مهر

ماهى کوچولو خجالت نکش، سوره‌ مهر

شیر پیر و دندانش، سوره‌ مهر

حوض نقلى، سوره‌ مهر

چند تا دوست، سروش

این‌جا خانه‌ى من است، سروش