رجبی مجید

مجید رجبی

تولد: ۱۰ فروردین ۱۳۴۸- قزوین

 

کتاب‌ها:

پوکوهانتس، سایه‌گستر ۱۳۸۲

ستاره‌ی آرزوی پر، سایه‌گستر ۱۳۸۲

مرد عنکبوتی، سایه‌گستر ۱۳۸۳

مجموعه‌ی هری پاتر، سایه‌گستر ۱۳۸۲و ۱۳۸۳