رحماندوست مصطفی

مصطفى رحماندوست

شاعر- نویسنده- مترجم

تولد: ۱ تیر ۱۳۲۹- همدان

تحصیلات: کارشناسى ارشد زبان و ادبیات فارسى

بعضى از کتاب‌ها:

خاله خودپسند (مجموعه شعر)، یاسر ۱۳۵۶

ماهى‌ها با هم (قصه‌ى‌ منظوم)، شباهنگ ۱۳۵۸

اسم من على‌اصغر است (قصه)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۶۰

بازگشت (قصه)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۶۰

درسى براى‌ گنجشک (قصه‌ى‌ منظوم)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۶۱

نگهبان چشمه (قصه‌، ترجمه)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۶۱

چشمه‌ى نور (مجموعه شعر)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۶۳

ریشه‌ها در خاک، شاخه‌ها در باد (قصه)، نى ۱۳۶۶

باغ مهربانى‌ها (مجموعه شعر)، مدرسه ۱۳۶۷

قصه‌گویى‌ و راه و رسم آن (آموزشى)، رشد ۱۳۶۷

پشت این پنجره‌ها (مجموعه شعر)، مدرسه ۱۳۶۸

صد دانه یاقوت (مجموعه شعر)، محراب قلم ۱۳۶۸

دوستى شیرین است (مجموعه شعر)، مدرسه ۱۳۷۲

موش و گربه (قصه، بازنویسى)، پیدایش ۱۳۷۵

خره شیر شکار مى‌کرد (قصه)، افق ۱۳۷۷

بابا آمد، نان آورد (مجموعه شعر)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۷۸

عمو نوروز، خاله روزگار (قصه)، شباویز ۱۳۷۹

پاییزى‌ها (مجموعه شعر)، شباویز ۱۳۸۰

شازده کوچولو (قصه، ترجمه)، قدیانى ۱۳۸۱

دویدم و دویدم (قصه‌ی منظوم)، پنجره ۱۳۸۲

مثل‌ها و قصه‌هایشان (۱۲ جلد، قصه)، محراب قلم ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۷

پنج انگشت بودند که… (مجموعه شعر)، پیدایش ۱۳۸۵

راز آن درخت (قصه)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان ۱۳۸۶

خانواده‌ى پاگنده‌ها (۹ جلد، قصه‌،‌ ترجمه)، پنجره

فعالیت‌هاى‌ دیگر (از گذشته تا حال):

مدیریت برنامه‌ى‌ کودک سیما

سردبیرى مجلاتى‌ چون پویه، رشد دانش‌آموز، سروش کودکان، شهرزاد قصه‌گو

راﻩ اﻧﺪازﯼ سایت دوستانه، ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﺳﺎﯾﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ وﯾﮋه‌ى ﮐﻮدﮐﺎن وﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن

عضو هیئت مؤسس انجمن نویسندگان کودک و نوجوان

دبیرى چندین جشنواره و همایش و سمینار از جمله ﺟﺸﻨﻮارﻩ‌ى ﺑﻴﻦ‌اﻟﻤﻠﻠﯽ تئاﺗﺮ ﮐﻮدﮐﺎن

داورى در جشنواره‌هاى‌ گوناگون کتاب و مطبوعات و فیلم

تدریس در دانشگاه و کلاس‌هاى آزاد

راه‌اندازى‌ بخش دیجیتال کتاب‌خانه‌ى کودکان کتاب‌خانه‌ى ملى

وب‌سایت:

http://www.rahmandoost.org