رحمانی فرزانه

فرزانه رحمانی

متولد ۲۳ آبان ماه ۱۳۵۳ در همدان
کارشناس ارشد پژوهش هنر

کتاب‌ها:

• این نامه برای شماست؟ چاپ شده در انتشارات علمی و فرهنگی
• یک چیزی زیر تختم است چاپ شده در انتشارات علمی و فرهنگی
• لووتا کجایی؟ چاپ شده در نشر شفیق
• قورباغه ات را با ساندویچ عوض کن چاپ شده در انتشارات کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان با جمعی از نویسندگان
• زندگی یعنی همین چاپ شده در انتشارات علمی و فرهنگی با جمعی از نویسندگان
• من نبودم چاپ شده در انتشارات میچکا
• مهمانهای وقت خواب چاپ شده در انتشارات میچکا

جایزه‌ها:
-برگزیده داستان در کنگره ملی شعر و داستان بندرعباس-۱۳۸۲
-برگزیده در پنجمین جشنواره داستان نویسان غرب کشور-۱۳۸۲
– برگزیده داستان در کنگره ملی شعر و داستان بندرعباس-۱۳۸۳
-رتبه سوم در هفتمین جشنواره داستان نویسان غرب کشور-۱۳۸۴
– برگزیده پنجمین جشنواره سراسری ادبیات داستانی بسیج- ۱۳۸۵
-برگزیده یازدهمین مسابقه سراسری مقاله نویسی در جشنواره بین المللی قصه گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۶
– رتبه سوم سیزدهمین مسابقه سراسری مقاله نویسی در جشنواره بین المللی قصه گویی، کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، تهران ۱۳۸۸
– رتبه دوم جشنواره ادبی-هنری باغ کودکی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۱
– کاندیدای هفدهمین جشنواره کتاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان ۱۳۹۳
– راه یافته به فهرست کتاب های لاک پشت پرنده ( ۳ لاک پشت) با کتاب این نامه برای شماست؟ ۱۳۹۴
-برگزیده جشنواره داستان انقلاب با رمان نوجوان «دوچرخه انقلاب» ۱۳۹۴-زیر چاپ
-راه یافته به فهرست کتاب های لاک پشت پرنده (۴ لاک پشت) با کتاب لووتا کجایی؟۱۳۹۵
– راه‌یافته به کاتالوگ انجمن نویسندگان کودک و نوجوان در نمایشگاه بین‌المللی کتاب کودک و نوجوان فرانکفورت با کتاب‌ لووتا کجایی؟ ۲۰۱۶

ایمیل: farzanehrahmany@yahoo.com