رستم‌آبادی بهمن

بهمن رستم‌آبادى

مترجم

بعضى از کتاب‌ها:

این‌جا مال من است، ژروم لویى لیر، کانون پرورش فکرى کودکان و نوجوانان

دخترک کولى، اوید الکساندر، گل‌آقا

افسانه‌هاى زیباى‌ ملل، شارل پرو، فرهنگ و هنر

برادران شیردل، آسترید لیندگرن، فرهنگ و هنر

قصه‌ها و افسانه‌ها، هانس کریستین اندرسن، فرهنگ و هنر