رسولیان بروجنی بنفشه

بنفشه رسولیان بروجنى

تولد: ۱۳۵۲

کتاب‌ها:

۱۵۲ کتاب در حوزه‌ى کودک و نوجوان

ماجراهای سوفیا، زیر چاپ

دوست من (۴ جلد)، زیر چاپ

جایزه‌ها:

برنده‌ی چهارمین دوره‌ی جایزه‌ی دوسالانه‌ی پروین اعتصامی

شایسته‌ی تقدیر ششمین جشنواره‌ی کتاب فصل

برنده‌ی سه دوره جایزه‌ی ویژه‌ی خادمان فرهنگ مکتوب

برنده‌ی دو دوره جایزه‌ی فرهنگیان اهل قلم

منتخب دو دوره پژوهش‌گر برتر استان اصفهان

منتخب دو دوره آموزگار نمونه‌ی استان

بعضى از فعالیت‌ها (از گذشته تا حال):

آموزگار آموزش و پرورش