رسولی گیتا

گیتا رسولی

مترجم

تولد: ۱۳۴۱   مشهد

 

بعضی از کتاب‌ها:

صداهایی از شومینه، اورزولا ایزبل، قصیده، ۱۳۸۷

قصری در مه، اورزولا ایزبل، پیدایش، ۱۳۹۰

ماجراهای زفی، پتر هارتلینگ، آفرینگان، ۱۳۹۲

عاقبت چه بر سر قورباغه آمد، پتر هارتلینگ، آفرینگان، ۱۳۹۲

یاکوب پشت در آبی، پتر هارتلینگ، آفرینگان، ۱۳۹۳

من یک مامان تازه می‌خواهم، بریگیته راپ، زعفران، ۱۳۹۳

گربه کوسن روی مبل نیست، کریستینه نوستلینگر، چکه، ۱۳۹۴

زیرزمین بچه‌ها، کریستینه نوستلینگر، چکه، ۱۳۹۴

سالن بولینگ بچه‌ها، کریستینه نوستلینگر، چکه، ۱۳۹۴

اسب سفید در مرداب، اورزولا ایسبل، محراب قلم، ۱۳۹۴