رضوی یام، پری

پری رضوی یام

تولد: ۱۳۵۲ – مرند

بعضی از کتاب‌ها:

زرد خجالتی، مهرآفرید

دست‌های مادرانه، نظری

قاریشقا، مهرآفرید

باد پیتون، مهرآفرید

سلام‌ها، مهرآفرید

موش خوش‌زبان، مهرآفرید

ماه یام، دشت مشوش

چهل‌تکه، ویهان