روئین ظریفه

ظریفه روئین

نویسنده

تولد: ۱۳۴۸ تهران

بعضی از کتاب‌ها:

نقاشی‌ها حرف‌ می‌زنند(مجموعه داستان کودک)

گربه ستاره را خورد (مجموعه داستان)

نوه‌های ننه رعنا (داستان)

از این‌جا تا بهار (رمان نوجوان)

باغ شیشه‌ای (رمان کودک)