روشنیان مینو

مینو روشنیان

تولد: ۱ فروردین ۵۱- همدان

بعضی کتاب‌ها:

شناخت گل‌ها همراه با شعر، آریا نوین

آموزش الفبا همراه با شعر، آریا نوین

کارهای روزانه همراه با شعر، آریا نوین

بدن من، آریا نوین

ترانه‌های دوستی، آریا نوین

دلفینی به نام باسکار- آوای سورنا

دنیای حیوانات- آوای سورنا