سبحانی طهرانی حسام

حسام سبحانی طهرانی

 

تولد: ۱۳۶۵- تهران

 

بعضی کتاب‌ها:

روزی که همه‌چیز خوب می‌شود، کنیستر، با همکاری ماندانا نارنجیها، مبتکران

یکی برای همه همه برای یکی، بریژیت ونینگر، با همکاری ماندانا نارنجیها، مبتکران

من هم بغل می‌خواهم، آ. رووه، با همکاری ماندانا نارنجیها، مبتکران

شلی گوسفند پشمالو، کنیستر، با همکاری ماندانا نارنجیها، مبتکران

موریس موسه، برنارد وایزمن، با همکاری فرزانه شهرتاش، شهرتاش

هنر امیلی، برنارد وایزمن، با همکاری فرزانه شهرتاش، شهرتاش