سربازی مظفر

مظفر سربازی

نویسنده- مترجم

تولد: ۱۹ فروردین ۱۳۱۸- گرمسار

 

بعضى از کتاب‌ها:

مارکوپولو، مانوئل لموروف، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

قورباغه‌ها، میشل هولت، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

خانه‌ى حیوانات اهلى، گریک کرووین، هیربد

داستان زندگى مادام کورى، آلیس تورن، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

زندگى‌ و اندیشه‌هاى آلبرت انیشتین، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

زندگى شهریار، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

زندگى ابوعلى سینا، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

رودکى ، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

روشن‌تر از خورشید، آبى‌تر از دریا، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

آخرین پرواز، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

عقاب کلیمانجارو، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران

داستان یک کویرنورد، توسعه‌ى کتاب‌خانه‌هاى ایران