سلاجقه پروین

پروین سلاجقه

تولد: ۱۳۴۰- بافت (کرمان)

تحصیلات: دکتراى زبان و ادبیات فارسى

بعضى‌ از کتاب‌ها:

از این باغ شرقى (نظریه‌هاى نقد شعر کودک و نوجوان)، کانون پرورش فکرى‌ کودکان و نوجوانان

صداى خط خوردن مشق (نقد تأویلى آثار هوشنگ مرادى کرمانى)

بنفشه کوچولو، شباویز

دنیاى‌ قشنگ پوپو، شباویز

قصه‌ى‌ تالاب، ویستار

بعضى از جایزه‌ها:

از این باغ شرقی، برنده‌ى‌ کتاب سال وزارت ارشاد، ۱۳۸۶

وبلاگ:

http://psalajaghe.blogfa.com/

http://sala.blogfa.com/